هاست دانلود و آپلود

هاست 1000 مگابایت

قابلیت اتصال به ساب دامنه
آپتایم 99.99 درصد !
1 گیگابایت مقدار فضا
30 گیگ پهنای باند ماهانه
سی پنل کنترل پنل مدیریت هاست
نامحدود تعداد زیر دامنه
نامحدود تعداد پارک دامنه
نامحدود تعداد اکانت ftp
بله پشتیبانی از PHP
ندارد امکان ایجاد دیتابیس

هاست 2000 مگابایت

قابلیت اتصال به ساب دامنه
آپتایم 99.99 درصد !
2گیگابایت مقدار فضا
نامحدود پهنای باند ماهانه
سی پنل کنترل پنل مدیریت هاست
نامحدود تعداد زیر دامنه
نامحدود تعداد پارک دامنه
نامحدود تعداد اکانت ftp
بله پشتیبانی از PHP
ندارد امکان ایجاد دیتابیس

هاست 3000مگابایت

قابلیت اتصال به ساب دامنه
آپتایم 99.99 درصد !
3 گیگابایت مقدار فضا
50 گیگ پهنای باند ماهانه
سی پنل کنترل پنل مدیریت هاست
نامحدود تعداد زیر دامنه
نامحدود تعداد پارک دامنه
نامحدود تعداد اکانت ftp
بله پشتیبانی از PHP
ندارد امکان ایجاد دیتابیس

هاست 5000مگابایت

قابلیت اتصال به ساب دامنه
آپتایم 99.99 درصد !
5 گیگابایت مقدار فضا
100 گیگ پهنای باند ماهانه
سی پنل کنترل پنل مدیریت هاست
نامحدود تعداد زیر دامنه
نامحدود تعداد پارک دامنه
نامحدود تعداد اکانت ftp
بله پشتیبانی از PHP
ندارد امکان ایجاد دیتابیس

هاست 10000 مگابایت

قابلیت اتصال به ساب دامنه
آپتایم 99.99 درصد !
10 گیگابایت مقدار فضا
200 گیگ پهنای باند ماهانه
سی پنل کنترل پنل مدیریت هاست
نامحدود تعداد زیر دامنه
نامحدود تعداد پارک دامنه
نامحدود تعداد اکانت ftp
بله پشتیبانی از PHP
دارد امکان ایجاد دیتابیس