لینوکس معمولی SSD

هاست 100 مگابایتی

استفاده از کنترل پنل cPanel
وب سرور قدرتمند CloudLinux
مجهز به انتي ويروس ، فايروال و آنتي ديداس
100مگابایت بر روی هارد ssd فضا
نامحدود پهنای باند ماهیانه
آخرین نسخه سی پنل
بله MYSQL
آنی! نصب و تحویل
بله امکان ریدایرکت
کلود لینوکس(ابری) سیستم عامل
بله ضد اسپم
بله آنتی شل و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
بله بک آپ هفتگی / ماهانه
بله تحویل فوری و آنلاین

هاست 250 مگابایت

استفاده از کنترل پنل cPanel
وب سرور قدرتمند CloudLinux
مجهز به انتي ويروس ، فايروال و آنتي ديداس

 • 250 مگابایت بر روی هارد ssd فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • آخرین نسخه سی پنل
 • بله MYSQL
 • آنی! نصب و تحویل
 • بله امکان ریدایرکت
 • کلود لینوکس(ابری) سیستم عامل
 • بله ضد اسپم
 • بله آنتی شل و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
 • بله بک آپ هفتگی / ماهانه
 • بله تحویل فوری و آنلاین
هاست500 مگا بایت

استفاده از کنترل پنل cPanel
وب سرور قدرتمند CloudLinux
مجهز به انتي ويروس ، فايروال و آنتي ديداس

 • 500 مگابایت بر روی هارد ssd فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • آخرین نسخه سی پنل
 • بله MYSQL
 • آنی! نصب و تحویل
 • بله امکان ریدایرکت
 • کلود لینوکس(ابری) سیستم عامل
 • بله ضد اسپم
 • بله آنتی شل و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
 • بله بک آپ هفتگی / ماهانه
 • بله تحویل فوری و آنلاین
هاست 1 گیگابایت

استفاده از کنترل پنل cPanel
وب سرور قدرتمند CloudLinux
مجهز به انتي ويروس ، فايروال و آنتي ديداس

 • 1000 مگابایت بر روی هارد ssd فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • آخرین نسخه سی پنل
 • بله MYSQL
 • آنی! نصب و تحویل
 • بله امکان ریدایرکت
 • کلود لینوکس(ابری) سیستم عامل
 • بله ضد اسپم
 • بله آنتی شل و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
 • بله بک آپ هفتگی / ماهانه
 • بله تحویل فوری و آنلاین
هاست 2 گیگابایت

استفاده از کنترل پنل cPanel
وب سرور قدرتمند CloudLinux
مجهز به انتي ويروس ، فايروال و آنتي ديداس

 • 2000 مگابایت بر روی هارد ssd فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • آخرین نسخه سی پنل
 • بله MYSQL
 • آنی! نصب و تحویل
 • بله امکان ریدایرکت
 • کلود لینوکس(ابری) سیستم عامل
 • بله ضد اسپم
 • بله آنتی شل و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
 • بله بک آپ هفتگی / ماهانه
 • بله تحویل فوری و آنلاین
هاست 5 گیگابایت

استفاده از کنترل پنل cPanel
وب سرور قدرتمند CloudLinux
مجهز به انتي ويروس ، فايروال و آنتي ديداس

 • 5000 مگابایت بر روی هارد ssd فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • آخرین نسخه سی پنل
 • بله MYSQL
 • آنی! نصب و تحویل
 • بله امکان ریدایرکت
 • کلود لینوکس(ابری) سیستم عامل
 • بله ضد اسپم
 • بله آنتی شل و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
 • بله بک آپ هفتگی / ماهانه
 • بله تحویل فوری و آنلاین
هاست 10 گیگابایت

استفاده از کنترل پنل cPanel
وب سرور قدرتمند CloudLinux
مجهز به انتي ويروس ، فايروال و آنتي ديداس

 • 10000 مگابایت بر روی هارد ssd فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • آخرین نسخه سی پنل
 • بله MYSQL
 • آنی! نصب و تحویل
 • بله امکان ریدایرکت
 • کلود لینوکس(ابری) سیستم عامل
 • بله ضد اسپم
 • بله آنتی شل و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
 • بله بک آپ هفتگی / ماهانه
 • بله تحویل فوری و آنلاین
هاست 20 گیگابایت

استفاده از کنترل پنل cPanel
وب سرور قدرتمند CloudLinux
مجهز به انتي ويروس ، فايروال و آنتي ديداس

 • 20000 مگابایت بر روی هارد ssd فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهیانه
 • آخرین نسخه سی پنل
 • بله MYSQL
 • آنی! نصب و تحویل
 • بله امکان ریدایرکت
 • کلود لینوکس(ابری) سیستم عامل
 • بله ضد اسپم
 • بله آنتی شل و اسکنر قدرتمند eXploit Scanner
 • بله بک آپ هفتگی / ماهانه
 • بله تحویل فوری و آنلاین